Informatie over asbestinventarisatie

Asbest de Peel

Over asbest

Blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Asbest vormt pas een risico als asbestvezels vrij kunnen komen. Bijvoorbeeld bij asbestverwijdering. Het meeste nog aanwezige asbest zit in gebouwen van voor 1994 (ongeveer in 3.500 producten). Wie gaat verbouwen of slopen moet asbest laten inventariseren door een gecertificeerd bedrijf. En dit laten verwijderen als het een gevaar oplevert voor de de gezondheid en/of omgeving.

Of u materialen met asbest in en om het huis moet (laten) verwijderen, hangt af van het soort asbest. Als het asbest vastzit in het materiaal en er niets mee gebeurt, hoeft u dit niet te (laten) verwijderen. Zit het niet vast? Dan moet u het afschermen of (laten) verwijderen. Huurt u een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor asbestverwijdering.

Zelf asbest verwijderen of laten verwijderen

U mag zelf (als priticulier) een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest verwijderen. Dit mag alleen als dit kan zonder dat u het materiaal beschadigt en er geen asbestvezels vrij kunnen komen. De regels hiervoor staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

Indien u een bouwwerk gaat verbouwen/renoveren of slopen moet u altijd een sloopmelding doen bij uw gemeente. Zij zullen dan altijd vragen om een asbestinventarisatierapport, dit is verplicht.  Als u (als particulier) asbest gaat verwijderen kan uw gemeente u verder vertellen welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen en waar u het materiaal kwijt kunt. Of wanneer u asbest moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Regels verwijderen asbest

Voor asbestverwijdering gelden strenge regels. Het is vaak gevaarlijker om asbest op de verkeerde manier te verwijderen dan om het te laten zitten. De gemeente kan u als eigenaar van asbesthoudend materiaal dwingen om maatregelen te nemen. Dat kan als in uw huis losgebonden asbest zit dat onvoldoende is afgeschermd. Gaat  asbesthoudende producten verwijderen zonder dat u daarvoor toestemming heeft van de overheid, dan begaat u een zogenaamd “milieudelict”. Een milieudelict plegen is niet aan te raden; dit wordt namelijk zeer zwaar aangerekend en gaat in de papieren lopen.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Hechtgebonden asbest hoeft u meestal niet te laten verwijderen. De asbestvezels zitten stevig vast in het materiaal. Is het asbest in goede staat en wordt het niet bewerkt? Dan levert het geen gevaar op.

Bij losgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen. Daardoor zijn de gezondheidsrisico’s veel groter. Is het materiaal goed afgeschermd, dan zijn er geen directe maatregelen nodig.

Kosten verwijderen asbest

Bent u eigenaar van het asbesthoudende materiaal? Dan betaalt u de kosten voor het verwijderen. De overheid geeft hiervoor geen subsidie. Voor agrariërs is het nog mogelijk om (onder bepaalde condities) subsidies aan te vragen. Mensen met een uitkering kunnen bij sommige gemeenten terecht voor bijzondere bijstand als ze de kosten voor asbestverwijdering niet kunnen betalen.

Asbest verwijderen bij verkoop huis

Koopt u een huis, dan hoeft de verkoper het eventueel aanwezige asbest niet te verwijderen. Weet de verkoper niet of er asbest in de woning is verwerkt? Dan kunt u een asbestinventarisatie laten uitvoeren door een professioneel bedrijf. De nieuwe huiseigenaar betaalt zelf de kosten van de inventarisatie en de verwijdering van asbest. Of u moet afspreken met de verkoper dat hij de kosten op zich neemt. Is er in de woning asbest aanwezig waarvan de verkoper op de hoogte is en meldt hij dit niet aan u? Dan kan er sprake zijn van een verborgen gebrek.

Neem contact op!
Arno Smits asbest specialist

Pijlkruidweg 14,  5758 CC Neerkant, Nederland

ma t/m vrij 8:30- 17:00 uur

Telefoonnummer:
0485 371 747

© 2018 Öko-Care | Privacy verklaring | Disclaimer